UTC :
จังหวัดสงขลา

Cloudy with scattered thundershowers.
Northeasterly winds 15-30 km./hr.
Wave height about 1 meter.

Maximum temperature 33 °C.
Minimum temperature 25 °C.


ข่าวและกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) ได้นำนักเรียนโครงการ MEP มาศึกษาดูงาน ณ ศอ.
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) อ.เมือง จ.สงขลา ได้นำนักเรียนโครงการ MEP ชั้นประถมปีที่ 3-4 จำนวน 46 คน มาศึกษาดูงาน ณ ศอ.Post Date: : 22 สิงหาคม 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.