ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วน
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ( ชุมชนตำบลท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ) ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ.พร้อมข้าราชการ ศอ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ( การพยากรณ์อากาศ การเตือนภัย ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และช่องทางการสื่อสาร ) ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย"อุตุ-ชุมชนตำบลท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

Post Date: : 7 มีนาคม 2561

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.