ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 28 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °C.


ภาพถ่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
เรดาร์สทิงพระ เรดาร์สมุทรสงคราม เรดาร์สุวรรณภูมิ เรดาร์ระยอง
เรดาร์หัวหิน เรดาร์ชุมพร เรดาร์สุราษฎร์ธานี เรดาร์ภูเก็ต
เรดาร์กระบี่ เรดาร์นราธิวาส
เรดาร์สทิงพระ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.