ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


ภาพถ่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
เรดาร์สทิงพระ เรดาร์สมุทรสงคราม เรดาร์สุวรรณภูมิ เรดาร์ระยอง
เรดาร์หัวหิน เรดาร์ชุมพร เรดาร์ภูเก็ต เรดาร์กระบี่
เรดาร์นราธิวาส
เรดาร์สทิงพระ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.