ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565)
แสดง 41 ถึง 60 จาก 371 ผลลัพธ์
ลำดับเรื่องลงวันที่
41คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 18 (29/2563)21 กุมภาพันธ์ 2563
42คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 19 (30/2563)21 กุมภาพันธ์ 2563
43คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 20 (31/2563)21 กุมภาพันธ์ 2563
44คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 21 (32/2563)22 กุมภาพันธ์ 2563
45คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 22 (33/2563)22 กุมภาพันธ์ 2563
46คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 23 (34/2563)22 กุมภาพันธ์ 2563
47คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 24 (35/2563)22 กุมภาพันธ์ 2563
48คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 25 (36/2563)23 กุมภาพันธ์ 2563
49คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 26 (37/2563)23 กุมภาพันธ์ 2563
50ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 1 (38/2563)24 เมษายน 2563
51ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 2 (39/2563)25 เมษายน 2563
52ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 3 (40/2563)25 เมษายน 2563
53ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 4 (41/2563)26 เมษายน 2563
54ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 5 (42/2563)26 เมษายน 2563
55ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 6 (43/2563)27 เมษายน 2563
56ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 7 (44/2563)27 เมษายน 2563
57ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 8 (45/2563)28 เมษายน 2563
58ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 9 (46/2563)28 เมษายน 2563
59ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 1 (47/2563)5 ตุลาคม 2563
60ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 2 (48/2563)6 ตุลาคม 2563
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้