ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565)
แสดง 101 ถึง 120 จาก 371 ผลลัพธ์
ลำดับเรื่องลงวันที่
101คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบช่วงวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2567) 2 (12/2567)8 กุมภาพันธ์ 2567
102คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบช่วงวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2567) 3 (13/2567)9 กุมภาพันธ์ 2567
103คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบช่วงวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2567) 4 (14/2567)10 กุมภาพันธ์ 2567
104คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบช่วงวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2567) 5 (15/2567)10 กุมภาพันธ์ 2567
105คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบช่วงวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2567) 6 (16/2567)11 กุมภาพันธ์ 2567
106คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบช่วงวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2567) 7 (17/2567)11 กุมภาพันธ์ 2567
107คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบช่วงวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567) 8 (18/2567)12 กุมภาพันธ์ 2567
108คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบถึงวันที่ 20 มกราคม 2564) 5 (23/2564)20 มกราคม 2564
109คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565) 4 (86/2565)26 ธันวาคม 2565
110คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2565) 1 (83/2565)23 ธันวาคม 2565
111คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2565) 2 (84/2565)24 ธันวาคม 2565
112คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2565 3 (85/2565)25 ธันวาคม 2565
113คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 17-19 มกราคม 2566) 1 (9/2566)16 มกราคม 2566
114คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 17-19 มกราคม 2566) 2 (10/2566)17 มกราคม 2566
115คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 17-19 มกราคม 2566) 3 (11/2566)18 มกราคม 2566
116คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 24-27 มกราคม 2567) 1 (1/2567)22 มกราคม 2567
117คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 24-27 มกราคม 2567) 2 (2/2567)23 มกราคม 2567
118คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 24-27 มกราคม 2567) 3 (3/2567)24 มกราคม 2567
119คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 24-27 มกราคม 2567) 4 (4/2567)24 มกราคม 2567
120คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 25-27 มกราคม 2567) 5 (5/2567)25 มกราคม 2567
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้