ศอ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดเขารูปช้าง ณ บริเวณชายหาดหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(เก่า) อ.เมือง จ.สงขลา


เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งนำโดย ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์ฯได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดเขารูปช้าง บริเวณชายหาดหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(เก่า) อ.เมืองจ.สงขลา โดยมีหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาเก็บขยะบริเวณชายหาด ให้มีความสะอาดสวยงาม และเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป


1.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
841016.jpg
1110043.jpg
1110050.jpg
1110057.jpg
1110058.jpg
1110061.jpg
1110064.jpg
1110067.jpg
1110068.jpg
326058598_934661004573319_7413919461288434520_n.jpg
328331649_531053108840565_271321487196210893_n.jpg
328435608_1085742529487035_2479731268856386821_n.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้