นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 จำนวน 41 คน และครูผู้ควบคุม 4 คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้
ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้
นายริดวาน ทาหา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
และ นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


S__10018834.jpg
S__10018823.jpg
S__10018826.jpg
S__10018827.jpg
S__10018830.jpg
S__10018832.jpg
S__21602310.jpg
S__21602315.jpg
S__21602334.jpg
S__21602316.jpg
S__21602325.jpg
S__21602330.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้