ศอ. ร่วมพิธีเปิดงาน “เที่ยวท่าหินกินปลามิหลังนั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีนาโตนด” ครั้งที่ 4


วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้ข้าราชการ ศอ. ร่วมพิธีเปิดงาน “เที่ยวท่าหินกินปลามิหลังนั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีนาโตนด” ครั้งที่ 4
ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลโตนดโหนด นา เล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
รวมทั้งทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งร่วมมือต่อกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ณ ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


1.jpg
2.1.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.1.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
11.jpg
12.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้