นิสิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าดูงาน ศอ.

เมื่อวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นิสิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 32 คน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ศอ.) เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากนางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตามลำดับ

ภาพ: - / ข่าว: ชานุพงษ์


10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
IMG_0219.jpg
IMG_0223.jpg
IMG_0269.jpg
IMG_0271.jpg
IMG_0466.jpg
IMG_0473.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้