ศอ.ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดเพ็งยา ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มอบหมายให้ นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดเพ็งยา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และสืบสานขนบธรรมเนียมตามหลักพุทธศาสนิกชน

ภาพ / ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_9844.jpg
IMG_9855.jpg
IMG_9859.jpg
IMG_9890.jpg
IMG_9977.jpg
IMG_9994.jpg
IMG_9997.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้