ศอ. จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นายสมภพ วิสุทธิศิริ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ” ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ทำการ รวมทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน/ ข่าว : อรณิชา


IMG_0247.JPG
IMG_0269.JPG
IMG_0255.JPG
IMG_0258.JPG
IMG_0290.JPG
IMG_0303.JPG
IMG_0307.JPG
IMG_0337.JPG
IMG_0347.JPG
IMG_0374.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้