ศอ.ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ศอ. ร่วมกันประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ครั้งที่ 5/2565) ในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ.ได้ติดตามการ ดำเนินงานของสถานีฯและส่วนงานต่างๆที่สังกัดภายใน ศอ.พร้อมทั้ง มอบนโยบายและแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป


S__18964487.jpg
S__18964490.jpg
S__18964493.jpg
S__18964495.jpg
S__18964497.jpg
S__18964498.jpg
S__18964500.jpg
S__18964502.jpg
S__18964506.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้