ศอ. ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเมือง SUCCESS สงขลา เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเมือง SUCCESS สงขลา เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมโดย โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ภาพ : เสาวคนธ์ / ข่าว : วาสนา


598759.jpg
S__7266492.jpg
S__7266491.jpg
S__7266496.jpg
S__7266495.jpg
S__7266493.jpg
S__7266497.jpg
S__7266502.jpg
S__7266504.jpg
65171.jpg
S__7266480.jpg
S__7266499.jpg
S__34807814.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้