โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลาจำนวน 140 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ.

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.
นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลาจำนวน 140 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ. เข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และการพยากรณ์อากาศโดยมีนางสาวหัสยา อินต๊ะและนายแสงเพชร อินตา พอต.ชง .ได้บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น, นางสาวสุไรยา แกมะ พอต.ชง.บรรยายเรื่องการตรวจอากาศชั้นบน ,ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศและนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นอต.ปก.เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพยากรณ์อากาศในครั้งนี้


ภาพ : ศอ. / ข่าว : นฤมล


1_1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet