ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสอต.ประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ) ครั้งที่ ๒

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสอต.ประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ) ครั้งที่ ๒


ประกาศประกวดราคา(หนองพลับ) (1).pdfเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯ (หนองพลับ) (1).pdfแบบ บก.01(หนองพลับ) (1).pdfร่างขอบเขตของงานก่อสร้าง(หนองพลับ).pdfแบบแปลนบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6.pdfปร.4,ปร.5 หนองพลับ (1).pdf
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้